POLITYKA PRYWATNOŚCI
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Tak. W celu umożliwienia kontaktu z nami, przedstawienia Ci naszej oferty oraz umożliwienia Ci zakupu upragnionego mieszkania przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie ze szczegółami, które przedstawiamy poniżej.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu Administratorami Twoich danych są:
- Enjoy Your Time Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/115, 53-238 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000647124, NIP: 8943089070, REGON: 36587565500000, oraz
- In House Wrocław Spółka z graniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/115, 53-238 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718256, NIP: 8943125400, REGON: 36947606000000.

Jak się z nami skontaktować?
W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Wspólnym Punktem Kontaktowym telefonicznie pod numerem: +48 71 316 38 64, +48 604 296 000, pod adresem e-mail: kontakt@inhousewroclaw.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem Administratorów.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?
Tak. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych, a także innymi regulacjami obowiązującymi w Polsce.
Przede wszystkim działamy w oparciu o pełną, zgodną z prawem dokumentację. Przetwarzając Twoje dane korzystamy także z procedur organizacyjnych, środków sprzętowych i zabezpieczeń fizycznych zapewniających, że Twoje dane przetwarzane są przez odpowiednio upoważnione osoby, tylko i wyłącznie w celach, o których informujemy Cię w niniejszej Polityce i że nie dostana się one w niepowołane ręce.

Jak są przetwarzane Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane w następujący sposób:
a) na etapie Twojego kontaktu z nami za pośrednictwem formularza na stronie WWW, telefonu, Facebooka czy maila Twoje dane w postaci Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. na Twoje żądanie przed zawarciem umowy przez okres roku od ich pobrania;
b) na etapie zawarcia umowy rezerwacyjnej Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i dane o Twojej zdolności kredytowej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy rezerwacyjnej do momentu przedawnienia roszczeń z tej umowy;
c) na etapie zawarcia umowy deweloperskiej Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, imiona Twoich rodziców, dane o Twoim obywatelstwie oraz numer i seria Twojego dowodu tożsamości będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy deweloperskiej do momentu przedawnienia roszczeń z tej umowy;
d) na etapie zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, imiona Twoich rodziców, dane o Twoim obywatelstwie oraz numer i seria Twojego dowodu tożsamości będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania tej umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tej umowy;
e) dodatkowo Twoje dane w postaci Twojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, imion Twoich rodziców, danych o Twoim obywatelstwie oraz numeru i serii Twojego dowodu tożsamości zostaną udostępnione wybranemu przez Administratora (Dewelopera) Zarządcy Nieruchomości Wspólnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Komu możemy udostępniać Twój dane?
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie upoważnionym pracownikom, notariuszowi, kancelariom prawnym oraz wybranemu przez Administratora (Dewelopera) Zarządcy Nieruchomości Wspólnej.

Możemy stosować techniki marketingowe w postaci Google Analytics.
Google Analytics to analiza statystyczna ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences
Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie Internetowym. Korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzimy takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.

Ale co to tak właściwie te Cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w postaci niewielkich plików tekstowych, które są wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na dysku twardym komputera lub w pamięci smartfona) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu lub podmioty, z których usług on korzysta.
W ramach naszych stron internetowych stosowane mogą być dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Możemy przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
• dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
• zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
• zbierania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego, tj. do badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.), które pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających;
• korzystania przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne tj. Google LLC w postaci narzędzi Google Analitycs. Ponadto, na witrynie mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, takich jak Google Maps. Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies, na co Administrator danych nie ma wpływu.
Domyślne ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj pozwalają na pozyskiwanie i przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w Twoim urządzeniu końcowym, w tym plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. usunąć pliki Cookies, częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności stroorn internetowych.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony internetowe. Zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzającego witrynę, ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w witrynie usuwać pliki ze swojego urządzenia.
Szczegółowe informacje o możliwościach, sposobach obsługi i na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Wyłączenie obsługi niezbędnych plików Cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Jakie prawa Ci przysługują?
Chcemy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:
• informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
• informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz
• innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
• wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
• sprostowania danych;
• bycia zapomnianym;
• ograniczenia przetwarzania;
• przenoszenia danych;
• sprzeciwu;
• niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym
• przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
• informacji o naruszeniu ochrony danych.
Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemu, poza Tobą.
Uprzedzamy, że w przypadku niektórych zgłoszeń (zwłaszcza jeśli wiążą się z jego obsługą szczególne regulacje prawne), nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zgłoszenia od ręki. Jednak w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które zostały podjęte, aby zrealizować Twoje zgłoszenie. W szczególnych przypadkach możemy ten okres wydłużyć o kolejne dwa miesiące.
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu moich danych osobowych?
Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli przetwarzamy je ze względu na swój prawnie usprawiedliwiony interes np. w celu realizacji marketingu bezpośredniego.

To tyle. Wiesz już, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Co teraz? Skontaktuj się z nami a razem znajdziemy mieszkanie w sam raz dla Ciebie i Twojej rodziny.